FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय तहको रोजगार रणनीति तर्जुमाको लागि सार्वजनिक सूझाव माग सम्बन्धमा

सुझाव प्रदान गर्नका लागि लिङ्कहरुः

रोजगारदाता https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTfJ4fFwHELY0TmMERel6A1ObulBfPQ9wO26XsA-EWbqENLg/viewform

सरोकारवाला https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKFCyyakQhaRARXbN706mDzaFZSGtwzbZjQYYCwykeTWpZ0A/viewform