FAQs Complain Problems

समाचार

पुन:निर्माण सम्बन्धि जानकारी

आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धि बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रोफाइल

लिङ्‍क नेपालिमा : http://202.51.74.207/recent-palika-document/27001/np/

लिङ्‍क  अङ्ग्रेजीमा :  http://202.51.74.207/recent-palika-document/27001/en/