FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं १

२०६८को जनगणना अनुसारको जनसंख्या विवरण 

सि.न घरधुरी संख्या जम्मा जनसंख्या महिला  पुरुष
११२१ ४६९८ २३०५ २३९३

वार्ड नं १ को निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु

सि.न नाम थर पद सम्पर्क नं
       

वार्ड नं १ का कर्मचारीहरु

सि.न. नाम थर पद सम्पर्क नं कार्यलयको फोन नं 
1        
         

 

Nepali
Ward Contact Number: 
01-4371647
Weight: 
0