FAQs Complain Problems

बूढानिलकण्ठ नगरपालिका भित्र सञ्चालित विद्यालयहरुले कक्षा ११ मा वितरण गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना

श्री बूढानीलकण्ठ नगरपालिका भित्र

कक्षा ११ सञ्चालन गर्ने  सबै विद्यालयहरु

            प्रस्तुत विषयमा शिक्षा विभाग सानोठिमीको च.न. २६ मिति २०७५।०३।१० को प्राप्त पत्रानुसार कक्षा ११मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुलाई दिईने छात्रवृत्ति तपशिल बमोजिम गर्न गराउनु हुन यस नगरपालकाको मिति २०७५।०४।०७ को निर्णयानुसार अनुरोध छ।

Supporting Documents: