FAQs Complain Problems

नगर प्रहरी जवान (तहविहीन) पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दरखास्त फारम र पाठ्यक्रम

नगर प्रहरी जवान (तहविहीन) पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दरखास्त फारम र पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम:

https://budhanilkanthamun.gov.np/sites/budhanilkanthamun.gov.np/files/%E...

दरखास्त फारम:

https://budhanilkanthamun.gov.np/sites/budhanilkanthamun.gov.np/files/%E...

Supporting Documents: