मिति २०७३।०८।१६ गते दोश्रो नगर दिवस मनाउने र बूढानीलकण्ठ न ‍पा प्रशासनिक भवन निर्माणको सिल्यान्यास कार्यक्रम सम्पन्न